Eğitim

EĞİTİM-SEN'İN ARAŞTIRMASI: "Öğretmenler salgın bitmeden okulların açılmasını istemiyor"

 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Türkiye genelinde 2 bin 239 öğretmenle yaptığı ‘Pandemi Koşullarında Eğitim’ başlıklı araştırmanın sonucunu kamuoyuyla paylaştı.

Anketin sonucuna göre; katılımcıların çok büyük bir bölümü (yüzde 96,4), Covid-19 salgını sürerken eğitim öğretimin başlatılması halinde, kendi sağlığının ve ailesinin sağlığının tehdit altında olacağını düşünüyor.

Eğitimciler, kalabalık sınıf sorunu, okullardaki fiziki altyapı ve donanım eksiklikleri sürerken fiziki mesafe ve diğer tedbirlerin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Ankete katılan eğitimcilerin tamamına yakını pandemi döneminde eğitime ayrılan bütçenin ve okulların ihtiyacı olan ödeneklerin arttırılması gerektiğini ifade etti. Eğitimde yaşanan öğretmen, yardımcı hizmetli gibi yetersizliklere vurgu yaptı.

Öğretmenler, pandeminin devam ettiği koşullarda eğitim öğretime başlamak, 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın eğitimciyi salgının potansiyel hedefi haline getireceğini belirtti.

Ankete katılanlar, MEB’in, eğitim iş kolunda örgütlü sendikalar ve süreci Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) gibi meslek örgütleri ile koordineli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bozdoğan: MEB anketin sonucuna hareket etmeli

Araştırmanın sonucuna ilişkin bianet’e konuşan Eğitim-Sen Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, anketi her okuldan sadece bir öğretmenin doldurduğunu söyledi ve ekledi: “Her okuldan bir öğretmenin katılması Türkiye’ye dağılım açısından önemli, Türkiye’deki bütün okullarda yaşanan gerçeği yansıttığı anlamına geliyor. Öğretmenler sadece  bireysel fikrini değil, bulunduğu okuldaki tüm gözlemlerini ele alarak anketi doldurdu” dedi.  

“Öğretmen okulların açılmasını riskli buluyor”

Ankete katılan öğretmenlerin neredeyse yüzde 100’nün okulların açılmasını riskli bulduğunu belirten Bozdoğan, şöyle devam etti: “ Öğretmenler okullarda fiziki mesafenin korunması mümkün olmadığını söylüyor. Uzaktan eğitiminde yeterli olmadığını belirtiyorlar.  Ayrıca anket, personel ve bütçe ile ilgili nelerin yapılması ve nelerin yapılamaması gerektiği noktasında somut bilgiler içeriyor.  Aslında bu anketi Milli Eğitim Bakanı’nın kendisi yapmalıydı ancak bunu yapma ihtiyacı duymuyorlar. Şimdi Bakanlığa düşen bu veriler doğrultusunda bir planlama yapmaktır”

Araştırmada katılımcılara yönetilen sorular şöyle:

Ankete katılanların yüzde 85’i öğrencilerin okula servis ile geldiğini ifade etmiştir. Okul servislerinin fiziki mesafenin korunması açısından ciddi bir risk oluşturduğu açıktır.

267 - EĞİTİM-SEN'İN ARAŞTIRMASI: "Öğretmenler salgın bitmeden okulların açılmasını istemiyor"

 

Ankete katılanların yüzde 43’ü çalıştığı okulda sınıf mevcudunun 20-30 arası, yüzde 36,4’ü ise 30-40 arası olduğunu ifade etmiştir. Eğitim sisteminin en önemli sorunlarından birisi olan ‘kalabalık sınıflar’ sorunu pandemi koşullarında fiziki mesafeye uyarak eğitim-öğretim yapılmasının ne kadar zor olduğunu açıkça göstermektedir.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında okulunuzdaki sınıf mevcudu aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?

261 - EĞİTİM-SEN'İN ARAŞTIRMASI: "Öğretmenler salgın bitmeden okulların açılmasını istemiyor"

Ankete katılanların yüzde 93’e yakını okulların açılması halinde halihazırdaki sınıf mevcutlarıyla, öğrenciler arasında gerekli fiziki mesafenin sağlanmasının mümkün olmadığını ifade etmiştir.

270 - EĞİTİM-SEN'İN ARAŞTIRMASI: "Öğretmenler salgın bitmeden okulların açılmasını istemiyor"

Maske kullanarak ders anlatımı olursa, ders sürelerinin aşağıdaki hangi aralıkta olmasını doğru bulursunuz?

Ankete katılanların yüzde 70’i maske kullanarak ders anlatımı olması halinde ders sürelerinin ‘20 dakika’ ile sınırlandırılması gerektiğini belirtmiştir. Ders süresinin ‘30 dakika’ olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 28,5’tir.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ilkelere göre okulun kapalı alanlarının toplam metrekaresi öğrenci sayısına bölündüğünde her 4 metrekareye 1 öğrencidir. Okulunuz bu açıdan yeterli alana sahip midir?

268 - EĞİTİM-SEN'İN ARAŞTIRMASI: "Öğretmenler salgın bitmeden okulların açılmasını istemiyor"

Ankete katılanların yüzde 90,8’i, Sağlık Bakanlığı’nın okullar için belirlediği ilkelere göre, çalıştıkları okulun yeterli alana sahip olmadığını söylemiştir. Yeterli fiziki alana sahip olduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 9 ile sınırlı kalmıştır.

Okulunuzda ikili eğitimin yapılabilmesinin koşulları bulunmakta mıdır?

Katılımcıların yüzde  61,7’si okulunun ikili eğitim için uygun koşullara    sahip    olduğunu belirtirken,  yüzde   38,3’ü okulunun ikili eğitime uygun olmadığını ifade etmiştir.

266 - EĞİTİM-SEN'İN ARAŞTIRMASI: "Öğretmenler salgın bitmeden okulların açılmasını istemiyor"

Okulunuzda üçlü eğitim yapılabilmesinin koşulları bulunmakta mıdır?

Okulunda üçlü eğitim yapılabilmesinin koşullarının olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 80,4 gibi yüksek bir oranda çıkmıştır.

Okulunuzda öğrenci tuvaletlerinin sayısı ve büyüklüğü fiziki mesafeyi korumak için yeterli midir?

Okulunda üçlü eğitim yapılabilmesinin koşullarının olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 80,4 gibi yüksek bir oranda çıkmıştır.

Okulunuzda öğrenci tuvaletlerinin sayısı ve büyüklüğü fiziki mesafeyi korumak için yeterli midir?

277 - EĞİTİM-SEN'İN ARAŞTIRMASI: "Öğretmenler salgın bitmeden okulların açılmasını istemiyor"

Ankete katılanların yüzde 87’si çalıştığı okulda öğrenci tuvaletlerinin, sayı ve büyüklük açısından fiziki mesafeyi korumak için yeteli olmadığını ifade etmiştir.

Okulunuzda bulunan kantin, konferans salonu, laboratuar, kütüphane, spor salonu, çok amaçlı salon vb ortak kullanım alanlarında fiziki mesafenin korunacağı yeterli alan var mıdır?

Ankete katılanların yüzde 88’i çalıştığı okullarda bulunan diğer ortak kullanım alanlarında öğrenciler            arasında fiziki mesafenin korunacağı yeterli alanın olmadığını ifade etmiştir.

Okulunuzun öğretmenler odasında fiziki mesafenin korunacağı yeterli alan var mıdır?

Ankete katılan eğitimcilerin yüzde   82,7’si öğretmenler odasında fiziki mesafenin korunacağı   yeterli  alanın olmadığını belirtmiştir.

Okulunuzda eğitim emekçilerinin kullandığı tuvaletlerin sayısı ve büyüklüğü fiziki mesafeyi korumak için yeterli midir?

Ankete katılan eğitim emekçilerinin   yüzde  71’i kullandıkları tuvaletlerin sayısının ve büyüklüğünün fiziki mesafeyi korumak için yeterli olmadığını belirtmiştir..

Okulunuzdaki sosyal etkinliklerin fiziki mesafe kurallarına ve sağlık koşullarına uygun biçimde yapılabileceğini düşünüyor musunuz?

Ankete katılanların yüzde 92,9’u okullardaki sosyal etkinliklerin fiziki mesafe kurallarına ve sağlık koşullarına uygun olarak yapılmasının mümkün olmadığını belirtmiştir.

Eğitim öğretimin başlaması durumunda sizin ve ailenizin sağlığının tehdit altında olacağını düşünüyor musunuz?

Katılımcıların yüzde 96,4 gibi çok büyük bir bölümü, pandemi sürerken eğitim öğretimin başlatılması halinde, kendisi ve ailesinin sağlığının tehdit altında olacağını düşünmektedir

269 - EĞİTİM-SEN'İN ARAŞTIRMASI: "Öğretmenler salgın bitmeden okulların açılmasını istemiyor"

 

Okulunuzda düzenli biçimde dezenfekte ve temizlik çalışmalarının yapılabilmesi için yeterli bütçe var mıdır?

Okullarda düzenli olarak dezenfekte ve temizlik yapılabilmesi için yeterli bütçe olup olmadığına ilişkin soruya, katılımcıların yüzde 84,4’ü okul bütçesinin yetersiz olduğu yanıtını vermiştir.

Okulunuzda eğitim öğretimin sağlıklı biçimde yapılabilmesi için ek personele ihtiyaç var mıdır?

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 93’ü,      okullarında eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için ek personele (öğretmen, yardımcı hizmetli vd.) ihtiyaç olduğunu düşünmektedir.

Sizce pandemi döneminde eğitim bütçesi arttırılmalı mıdır?

Ankete katılan eğitimcilerin tamamına yakını (yüzde 99,3) pandemi döneminde eğitime ayrılan bütçenin arttırılması gerektiğini ifade etmiştir.

UNESCO Uluslararası Eğitim Planlama Enstitüsü, okulların yeniden açılmasıyla ilgili olarak çeşitli öneriler paylaşmıştır. UNESCO’nun önerileri arasında eğitime ayrılan bütçenin korunması, okullara bütçeden ayrılan payın artırılması gibi önemli öneriler yer almaktadır.

Uzaktan eğitimin nitelikli biçimde yapılabildiğini düşünüyor musunuz?

Ankete katılanların yüzde 93,8’i uzaktan eğitimin nitelikli bir şekilde yapılmadığını ifade etmiştir. Uzaktan eğitimin nitelikli olduğunu belirtenlerin oranı sadece yüzde 6,2’dir.

277 - EĞİTİM-SEN'İN ARAŞTIRMASI: "Öğretmenler salgın bitmeden okulların açılmasını istemiyor"

Uzaktan eğitim hakkında aşağıdaki görüşlerden hangisine katılırsınız?

Uzaktan eğitim sadece pandemi dönemine dair istisnai bir eğitim olmalıdır

Uzaktan eğitim uygulaması kimi dersleri kapsayacak şekilde müfredatta yer almalıdır

Örgün eğitimden uzaktan eğitime geçişin koşulları oluşturulmalıdır

Uzaktan eğitim,eğitimin bir aracı olarak asla kullanılmamalıdır

263 - EĞİTİM-SEN'İN ARAŞTIRMASI: "Öğretmenler salgın bitmeden okulların açılmasını istemiyor"

Aşağıdaki görüşlerden hangisine katılırsınız?

Okullar pandemi tehdidi ortadan kalkana kadar açılmamalıdır. Okullar gerekli önlemler alınarak açılmalıdır

Okullar açılmamalı ve uzaktan eğitim yapılmalıdır. (RT)

.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
%d blogcu bunu beğendi: