Eğitim

PROF. DR. TAHSİN YEŞİLDERE YAZDI Selçuk Üniversitesi Rektörü, küçük hayvan hastanesine karşı

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1982’de kurulmuş üniversitenin ilk fakültelerinden biri ve gerçek üniversite olmasında öncü bir fakülte. Bugün üniversitenin en önemli bilim yuvası. Kuruluşundan bugüne geçen bu kadar kısa bir sürede Selçuk Üniversite’sinde uluslararası akreditasyonu almış tek fakülte olmanın gururunu da taşıyor. Ayrıca fakülte gerek bilimsel gerekse altyapı, öğretim elemanı sayısı ve eğitim/öğretim kalitesi ile Avrupa Veteriner Hekimler Eğitim Birliği’nin (EAEVE) üyesi ve EAEVE/ECOVE komitesince tam akredite olmuş bir fakülte.

Ayrıca ulusal bir akredite kuruluşu olan Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (VEDEK) 7 yıllık süre için tam akredite olmuş ülkedeki 5 fakülteden biri. İşte böylesine önemli bir fakülte, uluslararası standartları daha çabuk yakalamak, eğitim/öğretim niteliğini arttırmak, gerek lisans, yüksek lisans ve doktora konusunda nitelikli insan gücü yetiştirmek, hasta hayvan/uygulama sayısında uluslararası kriterleri yakalamak hatta daha da ileriye gitmek ve bilimsel araştırmalarının sayısını, niteliğini arttırabilmek amacı ile acil ihtiyacı olan bir proje geliştirdi.

Selçuk Üniversitesi’nin vizyonu dünya çapında sürekli gelişimi hedefleyen bilgi ve teknoloji üretiminde öncü bir araştırma üniversitesi olmaktır deniyor (https://www.selcuk.edu.tr/MisyonVizyonTemelDegerler).

Küçük Hayvanlar Hastanesi

Bu projenin amacı küçük hayvan yani kedi köpek, kuş vb. evde ve sokakta beslenen, “pet” olarak adlandırılan hayvanlara bilimsel olarak daha iyi hizmet edebilmek, veteriner hekimlik sanatının iyi uygulaması sonucu nitelikli öğrenci yetiştirmek, hasta sayısının artması sonucu nitelikli bilimsel araştırmalar ile hayvan-insan ve çevre sağlığına katkıda bulunmak. Bu amacın içinde çevre ilçelerde ve illerde yerel yönetimler ile ortaklaşa projeler ortaya koymak, yaşamını sokakta sürdürmek zorunda olan ve bakımsız, hasta kedi ve köpeklerin tedavilerini de üstlenerek hem hayvan sağlığını korumak hem de ülkede yaygın zoonoz hastalıkların kontrol altına alınmasında önemli bir adım olması, koruyucu hekimlik uygulamaları ile hayvanların yaşamının hayvan refahı kuralları doğrultusunda sürdürebilmesine de olanak sağlamak var.

Yerel yönetimler, kaymakamlıklar, muhtarlar ile iletişim halinde ve halkın da eğitimini üstlenerek sokak hayvanı ve toplumsal sorumluluklarımızı da ele alarak halkın eğitimini sağlayacak çok önemli bilinçlendirme projesi de olarak hayata geçti. Bu projenin adı, yıllardır o bölgenin ve fakültenin gereksinimi olan “Küçük Hayvan Hastanesi”projesi.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin şu andaki çok yetersiz ve uluslararası standartlara uymayan kliniklerine başta Konya olmak üzere, Antalya, Adana, Mersin, Karaman ve Aksaray’dan ciddi vaka akışının olması nedeniyle hizmet verilememesi önemli bir sorun oldu. Hayvanlara daha iyi hizmet, tüm hayvanların tedavi edilebilmeleri, hayvan refahı, koruyucu hekimlik, toplum sağlığı bu projeyi tetikledi. Bu hastanenin projesinin yapım aşamasında ve ayrıntılarının hayata geçmesinde Avrupa Veteriner Hekimler Eğitim Birliği’nin (EAEVE) fakültenin akreditasyon raporlarına geçen önerileri de dikkate alındı ve EAEVE Genel Sekreteri Prof. Dr. Gerhard Greif ile konuşularak planlandı. Bu projenin oluşturulmasında tüm klinik ve temel bilimler öğretim üyeleri görüşlerini bildirdi ve başta Prof. Dr. Nuri Yavru, Prof. Dr. İsmail Şen, üniversitenin mimarları olmak üzere, projenin son hali Prof. Dr. Gerhard Greif ile Almanya’da değerlendirildi. Ayrıca, son ziyarete gelen uluslararası akredite ekibi, yeni  “Küçük Hayvan Hastanesi” raporuna “olumlu ve önemli gelişme olarak” da kayıt etti.

Hastane Diş Hekimliğine devrediliyor

Bu proje için Veteriner Fakültesi, Kalkınma Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı şimdiki adıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın 2017 yılındaki kararını aldırdı ve Küçük Hayvan Hastanesi olarak tescil edilerek, yatırım projesi olarak çıktı. Büyük emekler verilerek, her ayrıntısı uluslararası kriterlere uygun ve dikkatle düşünülerek, başta bölge olmak üzere, ülkemize hizmet vermesi için dizayn edilen Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Küçük Hayvan Hastanesi tamamlandı ve bu yıl hizmete açılması beklenirken Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy tarafından bu binanın  maalesef Diş Hekimliği Fakültesi ek binasına dönüştürüleceğini söylendi. Bu çok talihsiz bir açıklama oldu. Sayın Rektör TV konuşmalarında ticari kaygılardan söz etti. Bu binanın Diş Hekimliğine tahsisi ile parasal kaynaklarının gelişeceğini, oysa hayvanlara verilecek hizmetler ile istenilen kaynak elde edilemeyeceği gibi ticari kaygılar üniversite tanımına oldukça zıt düşünceler.

Üniversitede ticari kaygı

matchbox - PROF. DR. TAHSİN YEŞİLDERE YAZDI Selçuk Üniversitesi Rektörü, küçük hayvan hastanesine karşı475 - PROF. DR. TAHSİN YEŞİLDERE YAZDI Selçuk Üniversitesi Rektörü, küçük hayvan hastanesine karşı Hayvan Hastanesi için yurttaşlar sosyal medyadan kampanya başlattı

Rektör bu düşüncesi ile üniversite kampüslerinin ticarileştiği ve bütün bunların serbest piyasa kurallarına uygun pazarlanabilir hale getirildiği düşüncesini de yansıtıyor. Ancak bilmeli ki, gerçek üniversite özgürce bilimsel araştırma yapmak, üst düzey nitelikli öğrenci ve akademik personel yetiştirmek için vardır. Bunun için gerekli olan materyal veteriner fakülteleri için sessiz canlılar yani birlikte yaşamak zorunda olduğumuz canlılardır. Onlardan bakıma muhtaç olanların, hasta veya düşkün olanların sağlıklarına kavuşturulması, hiçbir şeyle özellikle ticari kaygılar ile ölçülemez ve düşünülemez bir kriterdir. Rektör bu yatırımdan dolayı üniversitesi adına gurur duymalıdır. Öğretim elemanlarını fakülte yöneticilerini teşvik etmeli yanında olduğunu söyleyebilmelidir. Onlara üniversitenin yöneticisi olarak desteğini vermelidir.

Gereksinimler aynı değil

Küçük Hayvan Hastanesi’nde hayvanlar için özel kafesler, muayene odaları, pansiyonlar, ameliyathaneler, diş tedavi, göz hastalıkları, fizik tedavi üniteleri, özel kullanıma uygun emar ve tomografi bölümleri yapıldı. Küçük Hayvan Hastanesi kriterlerine yani kendine özgü, hayvan sağlığı için yapılmış olan Küçük Hayvan Hastanesi binasını Diş Hekimliğinin kullanımına açma, ciddi bir kaynak israfı da olacaktır. Diş Hekimliği için yeni bir bina yapımı kadar altyapı değişiklikleri yapılması gerektiği mimar ve mühendisler tarafından da belirtiliyor. Mimarlar, bu değişim yapılırsa binanın statiği ile oynanabileceği tehlikesini de söylüyorlar. Ayrıca inşaatlarda kesin kabul, geçici kabulden iki sene sonra yapılabilinir ve rektör bunu iyi bilir. Bu süreç içinde binadaki tüm eksiklik ve hatalar yüklenici tarafından karşılanır. Eğer bu sürede inşaata proje dışı müdahale yapılırsa yüklenici sorumluluğu kalkar ve buradan doğacak her türlü maddi manevi zarar, uygulayan, emir veren kişiye yani Rektöre ait olur ve hukuksal süreç başlatılabilinir. Kamu malına zarar vermek görevini kötüye kullanmak, gereksiz israfa girmek vb… Bu olumsuz düşünceden doğacak yüksek miktardaki kaynak halkın kaynaklarının israfıdır.

Herkese davet

Bu nedenler ile Rektörü sağduyuya davet etmek isterim. Rektör Veteriner Fakültesi’nin uzun yıllar süren bu başarısını gözardı edemez. Bu hem  bilime hem ulusal ve uluslararası akredite olmuş fakültesine hem de   üniversitesinin her yönü ile gelişimini istemesine aykırı bir düşünce olur. Bu açıklamalarım sonrası;

Sayın Rektör;

Selçuk üniversitesi büyük ve köklü bir üniversitedir. Diş Hekimliği Fakültesi’nin ek binaya ihtiyacı varsa, Diş Hekimliği Fakültesi’nin yakınında özel tasarlanmış yeni bir hastanenin en kısa zamanda yapılması sizin bir başarınız olur. Ancak Küçük Hayvan Hastanesi olarak projelendirilmiş, bugün küçük hayvanlara hizmete hazır bir binayı Diş Hekimliği ek binasına dönüştürme isteğiniz, her iki fakülte için büyük bir hayal kırıklığı yaratacağı gibi tamiri mümkün olmayan (hem hayvan hem insan sağlığı hem bilim hem araştırma hem eğitim öğretim için) büyük bir yıkım olabilir. Bilimde girişimcilik, ticari kaygılar olursa o kurum üniversite olmaktan çıkar, ticari bir kurum halini alır. Lütfen bize ihtiyaçları olan hayvanlar için Küçük Hayvan Hastanesi’nin açılışını gurur ile yapınız tarihe geçiniz.

Sayın Veteriner Fakültesi Dekanları ve öğretim elemanları,

Selçuk Üniversitesi’nin bu önemli projesi için lütfen onların yanında olunuz, destek veriniz. Gerekirse toplu olarak Selçuk Üniversitesi Rektörünü ziyaret ediniz.

Sayın Veteriner Hekimler,

Sizler sosyal medyayı iyi kullanarak ve rektöre  hitaben bu kararından vazgeçmesini sağlayacak girişimleri mutlaka yapınız, bize ihtiyacı olan hayvanların yanında olunuz. Bunu yaparken hakaret ve aşağılayıcı sözlerden kaçınınız.

Sayın TVHB ve Odalar,

Artık sosyal medya ile bu konuyu topluma aktarmak yerine demokratik hak arama yollarını kullanarak hem hayvanların hakkı hem de sayılı nitelikli fakülte öğretim elemanları için bu önemli projenin Veteriner Fakültesi bünyesinde kalması için demokratik her türlü girişimi yapınız. Gerekirse Konya’da hastanenin önünde nöbet tutunuz. Hayvan sağlığı ticari bir kaygı olamaz. En büyük hizmet hayvanlarımıza yapılan hizmettir. Sessizliğinizi bozun Rektör ile YÖK Başkanı ile TBMM Parti Başkanları ile görüşünüz.

Hayvan hakları ile uğraş veren her kurum ve bireye,

Hayvanların tedavisi özellikle Konya çevresindeki il ve ilçelerdeki sokak hayvanlarının tedavisi, bakımı, hayvan refahı ve toplumsal sorumluluğumuz için toplum sağlığı için böylesine önemli bir projenin Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nin başka bir fakülteye özellikle rektörün ticari kaygılarından dolayı devrini istemesine karşı durmanızı ve demokratik arayışlarınızı, taleplerinizi iletiniz. 

Selçuk Üniversitesi hakkında

Selçuk Üniversitesi’nin bir üniversite olması yolunda ilk adımını 1975 yılında atıldı. O yıl kurulan dört üniversiteden biri Selçuk Üniversitesi oldu. Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere 2 fakülte, 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile faaliyete başladı. Ancak Selçuk Üniversitesi için gerçek üniversiter kriterlere uyum 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı KHK ile gerçekleşti. Fen ve Edebiyat fakülteleri birleştirilip tek fakülte haline getirildi, Yüksek Öğretmen Okulu’nun Eğitim Fakültesi’ne, Mimarlık Akademisi’nin Mühendislik Mimarlık Fakültesi’ne, Y. İslam Enstitüsü’nün İlahiyat Fakültesi’ne dönüştürülmesine karar verilirken ayrıca Hukuk, Tıp, Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin ile Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin de kurulmasına olanak sağlandı. Böylece Selçuk Üniversitesi 8 fakülte, 4 yüksekokul ve 3 önemli enstitü ile (Yüksek lisans ve doktora uzmanlık için) gerçek bir üniversiter kriteri yakaladı. Bugün bünyesinde 23 fakülte, 6 enstitü, 5 yüksekokul,1 konservatuar, 22 meslek yüksekokulu ve 52 araştırma ve uygulama merkezi ve 68 bini aşan öğrenci sayısı ile ülkenin sayılı üniversiteleri arasında.

(NÖ)

Tahsin Yeşildere

Veteriner-akademisyen. ÜNİVDER eski genel başkanı, Veteriner Hekimleri Odası başkanlığında bulundu. İVHO Onursal Başkanı. İstanbul, Uludağ, Messina ve Leeds ünivesiteleri veteriner fakültelerinde asistan, doçent ve profesör olarak patoloji, genital patoloji dersleri verdi. İstanbul üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliğiyle stanbul Üniversitesi Senatosu’nda bir dönem senatör olarak görev yaptı. Hayvan refahı (Animal Welfare) üzerine Bristol Üniversitesi ile ortak projeler yürüttü. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu. 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
%d blogcu bunu beğendi: